Felinoterapie

Nově se naše organizace zapojila i do podpory programu felinoterapie, což jednoduše přeloženo jako „léčba kočkou“.

Ve skutečnosti se jedná o rozsáhlý program, kdy jsou kočky trénované a využívané ve stacionářích, domovech důchodců, dětských léčebnách, apod, především pro zlepšení psychického stavu pacientů.

Jednou z cílových skupin jsou například senioři:

Starší lidé v domovech pro seniory (a nejen oni) společnost koček milují. Jejich přítomnost jim pomáhá vybočit z každodenního stereotypu, probudit zájem o běžné činnosti, zavzpomínat na svá vlastní zvířata, která během života vlastnili, poskytují jim téma k hovoru a celkově zmírňují psychické napětí a stres, vzniklé např. vlivem úmrtí partnera.

Při hlazení kočky navíc dochází k stimulaci hmatu, prohřívání rukou, k poklesu krevního tlaku, zklidnění srdeční činnosti a celkovému uvolnění, které může pozitivně působit v případě poruch spánku nebo na potřebu užívání léků proti úzkosti či bolesti.