Kontakty

Český svaz chovatelů

Základní organizace chovatelů koček Praha 8

Sídlo organizace:

   Maškova 1646/3
   182 53 Praha 8 – Kobylisy
   Bankovní spojení: 2601574017 / 2010
   IČ: 653 983 86
   email: info@kockypraha.cz   
 
    Organizační struktura
 
    Výbor organizace:
    Je členskou schůzí organizace volený pětičlenný kolektivní statutární 
    orgán.
 
    předseda:
    Mgr. Vlastimil Jura ml.    tel:777 864 884   email: v.jura@email.cz
    jednatelka:
    Lenka Hrabová                 tel:602 667 337   email: enchantress@seznam.cz
    pokladní:
    Anežka Šrámková
    členové výboru:
    Bc. Julie Svobodová          tel:775 593 062   email: julie@svobodova.com
    MUDr. Hana Horáková
 
    Kontrolní komise:
    Je členskou schůzí organizace volený tříčlenný kontrolní orgán.
 
    předsedkyně:
    doc. Ing. Markéta Šumpíková Ph.D.
    členové komise:
    Bc. Světlana Svoboda