Kontakty

 

Mladí chovatelé zvířat z.s.

Kočky Praha

Sídlo spolku:

   Pernerova 398/38
   186 00, Praha 8 – Karlín
   IČ: 11993197
   email: info@kockypraha.cz   
 
    Organizační struktura
 
    Rada:
    Je členskou schůzí spolku volený tříčlenný orgán.
 
    předseda:
    Mgr. Vlastimil Jura           tel:777 864 884   email: v.jura@email.cz
 
    pokladní:
    Anežka Šrámková   
                                       
    členka rady:
    Eva Otavová         
    
 
    Kontrolní orgán:
    Je členskou schůzí spolku volený kontrolní orgán.
 
    doc. Ing. Markéta Šumpíková Ph.D.
 

Český svaz chovatelů z.s.

Základní organizace chovatelů koček Praha 8

Sídlo organizace:

   Maškova 1646/3
   182 53 Praha 8 – Kobylisy
   Bankovní spojení: 2601574017 / 2010
   IČ: 653 983 86
   email: info@kockypraha.cz   
 
    Organizační struktura
 
    Výbor organizace:
    Je členskou schůzí organizace volený pětičlenný kolektivní statutární 
    orgán.
 
    předseda:
    Mgr. Vlastimil Jura           tel:777 864 884   email: v.jura@email.cz
    jednatelka:
    Lenka Šabachová             tel:602 667 337   email: enchantress@seznam.cz
    pokladní:
    Anežka Šrámková                                           
    členové výboru:
    MUDr. Hana Horáková
    Eva Otavová         
    
 
    Kontrolní komise:
    Je členskou schůzí organizace volený tříčlenný kontrolní orgán.
 
    předsedkyně:
    doc. Ing. Markéta Šumpíková Ph.D.
    členové komise:
    Markéta Schwarzová