O nás

Mladí chovatelé zvířat, Kočky Praha je pobočný spolek a formální pokračovatel organizace, která řadu let pracuje s dětmi a mládeží ve volném čase v celé České republice. Na rozdíl od Českého svazu chovatelů se zaměřuje na rozvoj osobnostně sociálních kompetencí dětí a mládeže a to za pomoci chovatelství a zvířat obecně. Náplní spolku je realizace akcí pro děti a dospělé ve volném čase, pořádání vzdělávacích a osvětových akcí a výstav, podpora a propagace aktivit se zvířaty (ZOOTERAPIE), zdravého a správného chovu všech druhů zvířat a ochrana přírody.

Základní organizace chovatelů koček Praha 8 byla založena 7. 2. 1987 a v současnosti je jedna z nejstarších samostatných kočkařských chovatelských organizací v ČR. Založena byla před více jak 30 lety a to jejím prvním předsedou Vlastimilem Jurou starším a dalšími členy. Rozdělením původní chovatelské pejskařsko-kočkařsko-ochranářské organizace sídlící na Praze 8 vznikly Ďáblice – pejskařská, Karlín – pejskařsko-kočkařská organizace a Libeň, přičemž Karlín dále samostatně existuje. Sídlo naší organizace je již dlouhodobě v prostorách ústředí ČSCH, v ulici Maškova v Kobylisích.

Základní činností naší organizace je pořádání mezinárodních výstav, preventivní činnost při ochraně zvířat, podpora a vzdělávací činnost začínajícím a mladým chovatelům. Aktivně se zapojujeme při pořádání mládežnických chovatelských akcí, jako jsou tábory pro mladé chovatele, prezentace chovatelství jako volnočasových aktivit na Bambiriádě a NGO marketu v Praze, anebo organizováním mezinárodního kola Olympiády mladých chovatelů. Také každoročně již více než deset let pořádáme Oblastní postupové kolo Olympiády mladých chovatelů. Mimo to jsme se v roce 2017 aktivně zapojili do programu Felinoterapie, což je lidově „léčba kočkou“ a někteří z našich členů již teď odborně vychovávají své kočky, které budou pomáhat léčit dlouhodobě nemocné.